Επικοινωνία

Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδας
Θεσσαλονίκης 12, 15344, Γέρακας, Αττική
Ε. info@epepadie.gr