Εγγραφή

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν γιατροί με αναγνωρισμένη ειδικότητα Παθολογίας που έχουν λάβει εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 27049/2019 (ΦΕΚ Β’ 1357/19.4.2019), όπως κάθε φορά ισχύει.

Σχετικές Πληροφορίες

Τι χρειάζεται για να γίνετε Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν γιατροί με αναγνωρισμένη ειδικότητα Παθολογίας που έχουν λάβει εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 27049/2019 (ΦΕΚ Β’ 1357/19.4.2019), όπως κάθε φορά ισχύει.

Τι χρειάζεται για να γίνετε Πάρεδρα μέλη

Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν παθολόγοι που έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με το ΣΔ υπό την έγκριση της πλειοψηφίας του ΔΣ.