18.11.2022

Διαδικτυακή Διημερίδα 1ης Επιστημονική Συνάντησης 21-22 Οκτωβρίου 2022 | ΒΙΝΤΕΟ

Νέα

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι πλέον γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί τη μάστιγα του 21ου αιώνα, όχι μόνο γιατί αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο ο επιπολασμός της νόσου, αλλά και γιατί αυξάνονται οι επιπλοκές του από την μη καλή ρύθμισή του.

Η ρύθμισή του δεν αφορά μόνο τα επίπεδα της γλυκόζης, αλλά και την υπέρταση και την δυσλιπιδαιμία, καθώς και πρόληψη ή αντιμετώπιση των επιπλοκών του.

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη δεν γίνεται μόνο στα εξειδικευμένα διαβητολογικά ιατρεία και κέντρα, αλλά κυρίως στα ιατρεία πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Επιβάλλεται λοιπόν η εκπαίδευση των ιατρών στον τομέα αυτό, όχι μόνο στην ολιστική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και στον εντοπισμό των ατόμων που έχουν σακχαρώδη διαβήτη και δεν το γνωρίζουν, αλλά και των ατόμων που δυνητικά μπορούν να εμφανίσουν τη νόσο αυτή.

Ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια αυτή επιδίωξε να βάλει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε πρόσφατα και σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων των Ελλήνων Παθολόγων-Διαβητολόγων, καθώς και την ενημέρωση των ιατρών για τον σακχαρώδη διαβήτη. Αφετηρία της προσπάθειας αυτής αποτέλεσε η «1η Επιστημονική Συνάντηση», η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 21-22 Οκτωβρίου 2022.

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 21 Οκτωβρίου 2022 | 16:00-18:30

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 21 Οκτωβρίου 2022 | 18:40-21:00

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 22 Οκτωβρίου 2022 | 08:30-10:30

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 22 Οκτωβρίου 2022 | 10:30-13:00

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 22 Οκτωβρίου 2022 | 13:00-14:00

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 22 Οκτωβρίου 2022 | 14:00-15:30

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 22 Οκτωβρίου 2022 | 17:00-18:30

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΠΑΔΙΕ | 22 Οκτωβρίου 2022 | 18:30-21:00

Δείτε περισσότερα

11.10.2021
ΦΕΚ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).
22.03.2021
ΦΕΚ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Eκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357, Β΄ 2331).
08.04.2022
Νέα
Η θέση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.