19.04.2019

Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση τoυ Σακχαρώδη Διαβήτη.(ΦΕΚ 1357)

ΦΕΚ

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε περισσότερα

25.09.2018
Νέα
Γνωμοδοτικό σημείωμα
12.11.2018
Νέα
Μετονομασία Ειδικότητας
31.07.2019
ΦΕΚ
«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β΄ 3958).