05.07.2019

Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας. (ΦΕΚ 2856)

ΦΕΚ

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε περισσότερα

08.04.2022
Νέα
Η θέση της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.
25.09.2018
Νέα
Γνωμοδοτικό σημείωμα
12.11.2018
Νέα
Μετονομασία Ειδικότητας