22.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Eκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357, Β΄ 2331).

ΦΕΚ

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε περισσότερα

18.11.2022
Νέα
Διαδικτυακή Διημερίδα 1ης Επιστημονική Συνάντησης 21-22 Οκτωβρίου 2022 | ΒΙΝΤΕΟ
11.10.2021
ΦΕΚ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).
31.07.2019
ΦΕΚ
«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β΄ 3958).