ΦΕΚ

Δείτε τα τελευταία νέα της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδας

11.10.2021
ΦΕΚ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).
22.03.2021
ΦΕΚ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/ 5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Eκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357, Β΄ 2331).
31.07.2019
ΦΕΚ
«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β΄ 3958).
05.07.2019
ΦΕΚ
Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας. (ΦΕΚ 2856)
19.04.2019
ΦΕΚ
Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση τoυ Σακχαρώδη Διαβήτη.(ΦΕΚ 1357)