31.07.2019

«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας (ΦΕΚ Β΄ 3958).

ΦΕΚ

Δείτε περισσότερα εδώ

Δείτε περισσότερα

12.11.2018
Νέα
Μετονομασία Ειδικότητας
05.07.2019
ΦΕΚ
Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας. (ΦΕΚ 2856)
25.09.2018
Νέα
Γνωμοδοτικό σημείωμα